University Turneringer

UNIVERSITY TOUR er et turneringssamarbeide mellom klubbene Stabekk. Ullern, Bygdø og BSTK. Ca. seks ganger i året arrangerer klubbene turnering på Rødt, Orange og Grønt nivå og klubbene bytter på å arrangere turnering på de ulike nivåene.

Bygdo tennisklubb rogy

Konkurranse

I konkurransesammenheng er det spesifikke retningslinjer for de forskjellige aldersgruppene. I læringssammenheng er utvikling gjennom ballsystemet basert på progresjon, ikke alder. På denne måten kan man tilrettelegge læring i Tennisskolen basert på individuell fremdrift. Når det er sagt er det fremdeles pålagt at barn innen visse aldersgrupper spiller med spesifikke baller hvis de deltar i University Tour-konkurranser.

Turnering

University Tour-turneringer fordeles blant klubbene Stabekk, Ullern, Bygdø og BSTK og er en inkluderende og inspirerende måte å introdusere barna til tennis på, samt en flott måte for barna å lære poengtelling, mestring og ikke minst; ha det gøy på tennisbanen!

Turneringene deles opp etter alder og nivå.

Vi ser frem til en morsom og lærerik University Tour-sesong!

Red Tour (6 til 10 år), Orange Tour (8 til 13 år), Green Tour (11 til 16 år) og Yellow Tour (13 til 19 år).

Ballsprett og banestørrelse

Ballene i de forskjellige stadiene spretter forskjellig. Rød ball spretter kun 25% av det en gul tennisball spretter, oransje ball spretter 50% og grønn ball spretter 75%. I tillegg spiller barna på modifiserte banestørrelser (se illustrasjon under).

Det Internasjonale Tennisforbundet

I 2012 innførte ITF (International Tennis Federation) ROG-systemet som obligatorisk i konkurransesammenheng for barn i Tennisskoler tilsluttet nasjonale tennisforbund. ROG, nå kalt ROGY med tillegget av gul ball, er en del av ITF sin “Play & Stay”-kampanje som har som hensikt å redusere frafall i tennisskolene på verdensbasis.

University Tour følger samme opplegg.

Norges Tennisforbund

I Norge er Norges Tennisforbund (NTF) ansvarlige for implementeringen av systemet, også kjent som Team Tennisskolens Pathway-system. Her kan du lese NTF sin informasjon om Pathway-systemet.

Vi har et utvalg av treningstilbud og erfarne personlige trenere. Vi har garantert noe som passer for deg!

For å kunne delta på kurs må man være medlem i Bygdø Tennisklubb, de som ikke er medlemmer må således melde seg inn.

Bli medlem