Priser

For å kunne delta på kurs må man være medlem i Bygdø Tennisklubb. Ta kontakt med administrasjonen hvis du ikke allerede er medlem av BTK

Grunnet stor pågang har vi dessverre ikke kapasitet til å ta inn flere medlemmer.

Ønske om og bli medlem i klubben. Send e-post til administrasjonen: admin@bygdotk.no. Medlemskapet gjelder per kalenderår. Fra 1. august gis 40% prisavslag, fra 1. oktober gis 60%. Det gis 25% rabatt på medlemskontingenten for studenter. I tillegg kommer innmeldingsavgift for barn 0 - 12 år kr 1000,-, fra 13 år og oppover kr 2500,-. senior kr 8000,- og familie kr 12000 (maks 2 voksne og 3 barn opp til 18 år med samme bostedsadresse). Man kan melde seg av som medlem underveis i avtaleperioden - man får ikke refundert medlemskontingenten. Utmelding fra gruppetrening skal skje skriftlig på mail til e-post: admin@bygdotk.no minst 4 uker før pågående termin slutter. Melder man seg av under 4 uker før terminen slutter blir man belastet med et avmeldingsgebyr på kr 1500,-. Melder man seg av etter at en termin er påbegynt må man betale hele treningsavgiften.

Dersom man ønsker og melde seg av som medlem må dette meddeles skriftlig til administrasjonen. Les mer om det nye hallprosjektet (link i menyen) for å se hva du har å glede deg til som medlem ved BTK.

Barn 0-12 år

Fullt medlemskap og bruk av anlegg. Gjelder barn i Tenniskolen. For BAKS-, barnehage- og FunFactory-deltakere se under.

1100,-
Ungdom 13-20 år

Fullt medlemskap og bruk av anlegg.

1650,-
Voksen 21-66 år

Fullt medlemskap og bruk av anlegg.

3300,-
Honnør +67 år

Fullt medlemskap og bruk av anlegg.

1650,-
Familie

Fullt medlemskap og bruk av anlegg for inntil to voksne og ubegrenset antall barn per husstand, gjelder kun barn opp til 20 år. Alle må ha samme bostedsadresse.

5500,-
Team Bygdø

Det gis ingen rabatt på medlemskontingenten for spillere som deltar på et av klubbens divisjonslag.

1650,-
Æresmedlem

Utpekes av styret.

BAKS/Barnehage/FunFactory

Gjelder deltakelse på tildelte timer. Medlemskort utstedes ikke og bruk av anlegg er begrenset til treningstimer. Til barna som deltar på BAKS-/Barnehage-/FunFactory-tennis, men som ønsker å benytte anlegget utenfor treningstider, er man velkommen til å kjøpe fullt medlemskap for barn.

660,-
Les mer om barnehagetennis

Prisene gjelder gruppetimer basert på 55 min.

Tennisskolen følger skoleåret og en sesong tilsvarer et skoleår. Påmelding for ny sesong legges ut på Matchi i god tid før ny sesong starter, tidspunktet vil kunne variere fra år til år da vi hele tiden prøver å optimalisere påmeldingen. Man melder på til en hel sesong som består av

Termin 1: August - Jul

Termin II: Nyttår - Påske

Termin III: Påske - Sommerferie.

Man betaler for termin 1 ved påmelding, vi legger ut info om når betaling for termin 2 og 3 er klar, alle terminer skal betales forskuddsvis.

Selv om man er meldt på for ett år så kan man melde seg av treningen, ref. gjeldende retningslinjer vedrørende avmelding. Muntlig avmelding gjelder ikke.
BTKids avdeling TEAM

Rød og oransje ball:

170,-

Grønn og gul ball:

192,-
BTKids avdeling TOURNA

4-7 X / uke:

176,-

< 4 X /uke:

192,-
Les mer om tennisskolen
BAKS/Barnehage/FunFactory 170,-
Voksengrupper

Kansellerte timer

Kompensasjonstimer blir organisert i den grad det lar seg gjøre hvis timen avlyses grunnet vær - andre årsaker.

275,-
Privattimer

Se under for aktuell baneleie i de forskjellige tidsperiodene. NB: Alle private timer skal avbestilles minimum 24 timer i forkant for å unngå fakturering. Kurs for grupper faktureres i sin helhet og refunderes ikke.

Baneleie i innendørssesong kommer i tillegg.

700,-
Bestill time

Bruk av anlegget og booking av baner er forbeholdt medlemmer av BTK. Les her for lover, regler og retningslinjer.

Mandag til torsdag

fra 07:00 - 17:00

280,-

fra 17:00 til 22:00

280,-

fra 22:00 - 23:00

280,-
Fredag, lørdag og søndag

07:00 - 23:00

280,-
Book bane