Priser

For å kunne delta på kurs må man være medlem i Bygdø Tennisklubb. Ta kontakt med administrasjonen hvis du ikke allerede er medlem av BTK

OBS! BTK har hatt stor pågang de siste årene og har dessverre midlertidig inntaksstopp for nye medlemmer i en periode fremover (2019/2020). Dersom noen melder seg ut av klubben åpner det seg plasser og hvis du ønsker å bli satt på venteliste for medlemskap så send oss en e-post. Les mer om det nye hallprosjektet (link i menyen) for å se hva du har å glede deg til som medlem ved BTK.

Barn 0-12 år

Fullt medlemskap og bruk av anlegg. Gjelder barn i Tenniskolen. For BAKS-, barnehage- og FunFactory-deltakere se under.

1000,-
Ungdom 13-20 år

Fullt medlemskap og bruk av anlegg.

1500,-
Voksen 21-66 år

Fullt medlemskap og bruk av anlegg.

3000,-
Honnør +67 år

Fullt medlemskap og bruk av anlegg.

1500,-
Familie

Fullt medlemskap og bruk av anlegg for inntil to voksne og ubegrenset antall barn per husstand.

5000,-
Team Bygdø

Fullt medlemskap og bruk av anlegg for spillere som representerer klubben i lagkamper. Spiller må være registrert som lagspiller i minimum to år uten opphold. Andre må betale full kontingent.

1500,-
Æresmedlem

Utpekes av styret.

BAKS/Barnehage/FunFactory

Gjelder deltakelse på tildelte timer. Medlemskort utstedes ikke og bruk av anlegg er begrenset til treningstimer. Til barna som deltar på BAKS-/Barnehage-/FunFactory-tennis, men som ønsker å benytte anlegget utenfor treningstider, er man velkommen til å kjøpe fullt medlemskap for barn.

600,-
Les mer om barnehagetennis

Alle betaler kr. 2000,- i depositum ved påmelding, som trekkes fra på faktura for første termin.

Prisene gjelder gruppetimer hele året basert på 60 min. Barn som allerede spiller i Tennisskolen overføres automatisk til neste sesong. Ønsker du å melde barnet ut av tenniskurset, gjør du dette innen én måned før terminslutt dvs innen 31 november, 31 mars eller 31 mai. Påmeldingen er bindende for én termin og fakturering skjer ved påmelding. Man kan også melde seg på i forkant av hver termin.

Tennisskolen følger skoleåret og en sesong tilsvarer et skoleår. Påmelding for neste sesong skal skje før Termin III er ferdig. Man melder da barnet på til en hel sesong som består av Termin I: August - Jul, Termin II: Nyttår - Påske, Termin III: Påske - Sommerferie. Kurset betales ved fakturering. Om man ikke ønsker å fortsette trening etter jul må barnet meldes av innen 30. november for at Termin II og III skal refunderes. Været er ingen hindring, vi trener uansett.

BTKids avdeling TEAM

Rød og oransje ball:

155,-

Grønn og gul ball:

175,-
BTKids avdeling TOURNA

4-7 X / uke:

160,-

< 4 X /uke:

175,-
Les mer om tennisskolen
BAKS/Barnehage/FunFactory 155,-
Voksengrupper

Bindende påmelding i forkant av hver termin. Løpende påmelding såfremt spiller ikke er avmeldt innen én måned før terminslutt. Kurset faktureres i sin helhet og ved kansellerte timer grunnet uegnede spilleforhold (regn)blir man tilbudt tid for innhenting av timen(e). Er du usikker på om det blir spill, kontakt din trener direkte. Fakturering ila terminen.

240,-
Privattimer

Se under for aktuell baneleie i de forskjellige tidsperiodene. NB: Alle private timer skal avbestilles minimum 24 timer i forkant for å unngå fakturering. Kurs for grupper faktureres i sin helhet og refunderes ikke, mend unntak av ved sykdom og fremvisning av legeerklæring.

Baneleie i innendørssesong kommer i tillegg.

600,-
Bestill time

Bruk av anlegget og booking av baner er forbeholdt medlemmer av BTK. Les her for lover, regler og retningslinjer.

Mandag til fredag

fra 06:00 - 09:00

350,-

fra 09:00 - 17:00

200,-

fra 17:00 - 23:00

Man - tors: 350,- Fre: 200,-
Lørdag og søndag

07:00 - 23:00

200,-
Book bane