Priser

For å kunne delta på kurs må man være medlem i Bygdø Tennisklubb. Ta kontakt med administrasjonen hvis du ikke allerede er medlem av BTK

Grunnet stor pågang har vi dessverre ikke kapasitet til å ta inn flere medlemmer.

Ønske om og bli medlem i klubben. Send e-post til administrasjonen: admin@bygdotk.no. Medlemskapet gjelder per kalenderår. Fra 1. august gis 40% prisavslag, fra 1. oktober gis 60%. Det gis 25% rabatt på medlemskontingenten for studenter. I tillegg kommer innmeldingsavgift for barn 0 - 12 år kr 500,- og fra 13 år og oppover kr 2000,-. Man kan melde seg av som medlem underveis i avtaleperioden - man får ikke refundert medlemskontingenten. Utmelding fra gruppetrening skal skje skriftlig på mail minst 4 uker før pågående termin slutter for ikke å bli belastet med et avmeldingsgebyr på kr 1500,-

Dersom man ønsker og melde seg av som medlem må dette meddeles skriftlig til administrasjonen. Les mer om det nye hallprosjektet (link i menyen) for å se hva du har å glede deg til som medlem ved BTK.

Barn 0-12 år

Fullt medlemskap og bruk av anlegg. Gjelder barn i Tenniskolen. For BAKS-, barnehage- og FunFactory-deltakere se under.

1000,-
Ungdom 13-20 år

Fullt medlemskap og bruk av anlegg.

1500,-
Voksen 21-66 år

Fullt medlemskap og bruk av anlegg.

3000,-
Honnør +67 år

Fullt medlemskap og bruk av anlegg.

1500,-
Familie

Fullt medlemskap og bruk av anlegg for inntil to voksne og ubegrenset antall barn per husstand, gjelder kun barn opp til 20 år. Alle må ha samme bostedsadresse.

5000,-
Team Bygdø

Fullt medlemskap og bruk av anlegg for spillere som representerer klubben i lagkamper. Spiller må være registrert som lagspiller i minimum to år uten opphold. Andre må betale full kontingent.

1500,-
Æresmedlem

Utpekes av styret.

BAKS/Barnehage/FunFactory

Gjelder deltakelse på tildelte timer. Medlemskort utstedes ikke og bruk av anlegg er begrenset til treningstimer. Til barna som deltar på BAKS-/Barnehage-/FunFactory-tennis, men som ønsker å benytte anlegget utenfor treningstider, er man velkommen til å kjøpe fullt medlemskap for barn.

600,-
Les mer om barnehagetennis

Prisene gjelder gruppetimer basert på 55 min.

Tennisskolen følger skoleåret og en sesong tilsvarer et skoleår. Påmelding for ny sesong legges ut på Matchi i god tid før ny sesong starter, tidspunktet vil kunne variere fra år til år da vi hele tiden prøver å optimalisere påmeldingen. Man melder på til en hel sesong som består av

Termin 1: August - Jul

Termin II: Nyttår - Påske

Termin III: Påske - Sommerferie.

Man betaler for termin 1 ved påmelding, vi legger ut info om når betaling for termin 2 og 3 er klar, alle terminer skal betales forskuddsvis.

Selv om man er meldt på for ett år så kan man melde seg av treningen. Avmelding må gjøres skriftlig til daglig leder minst 4 uker før terminslutt. Muntlig avmelding gjelder ikke.

Forsinket avmelding etter 4 uker fristen medfører et gebyr på kr 1500,-. Avmelding etter påbegynt termin medfører ingen refusjon og terminen skal betales i sin helhet selv om man slutter.

Nye priser gjelder fra 22. august 2022.


BTKids avdeling TEAM

Rød og oransje ball:

170,-

Grønn og gul ball:

192,-
BTKids avdeling TOURNA

4-7 X / uke:

176,-

< 4 X /uke:

192,-
Les mer om tennisskolen
BAKS/Barnehage/FunFactory 170,-
Voksengrupper

Kansellerte timer

Kompensasjonstimer blir organisert i den grad det lar seg gjøre hvis timen avlyses grunnet vær - andre årsaker.

275,-
Privattimer

Se under for aktuell baneleie i de forskjellige tidsperiodene. NB: Alle private timer skal avbestilles minimum 24 timer i forkant for å unngå fakturering. Kurs for grupper faktureres i sin helhet og refunderes ikke.

Baneleie i innendørssesong kommer i tillegg.

700,-
Bestill time

Bruk av anlegget og booking av baner er forbeholdt medlemmer av BTK. Les her for lover, regler og retningslinjer.

Mandag til torsdag

fra 07:00 - 17:00

200,-

fra 17:00 til 22:00

350,-

fra 22:00 - 23:00

200,-
Fredag, lørdag og søndag

07:00 - 23:00

200,-
Book bane