Lover, regler og retningslinjer

Vi ber alle medlemmer om å holde seg oppdatert på klubbens
lover, regler, retningslinjer, fullmakter mm. Vilkår for kursdeltakelse og
informasjon om fakturering finner man her.

Kjøpsbetingelser

For foresatte av barn under 18 år: Vennligst fyll inn og returner følgende skjemaer per e-post, brevpost eller levering på kontoret/send med barn på trening for å levere til trener. Barn uten fullmakt vil ikke kunne delta på aktiviteter som krever dette. Fullmakten løper så lenge barnet er medlem i BTK. For alle nye medlemmer under 18 år kreves utfylte fullmakter.

NB! Dersom dere ikke ønsker å gi fullmakt til noen av disse punktene, eller ønsker å endre en allerede gitt fullmakt, send oss en e-post med "ønsker ikke å gi fullmakt til (gjeldende)" i emnefeltet og barnets navn og fødselsår samt foresattes navn, adresse, e-post og telefonnummer i meldingsfeltet til: admin@bygdotk.no