Tennisskole

Bygdø Tennisskole har lang tradisjon i lokalmiljøet og er som sådan klubbens stolthet. I 2019 har vi 310 barn i skolen. Tilbudene er varierte og tilpasset ulike aldersgrupper, og vi lærer skolebarn helt fra 1. klasse til 3. gym å spille tennis!

Bygdo tennisklubb tennisskole
Aktivitetstilbud

Våre dyktige og engasjerte trenere ser til at læringen skjer under de beste forhold. Vårt mål med Tennisskolen er å tilby trening som passer alle barn og unge, det være seg de som ønsker å lære grunnleggende tennis for rekreasjonsformål eller de som ønsker å nå toppen.

Tennisskolen tilbyr aktiv og dynamisk trening for alle skolebarn. I tillegg arrangeres det sosiale turneringer og events for barna. Dette bidrar til å etablere Bygdø Tennisklubb som et trygt, godt og sosialt sted å være for barna.

Ballvegg, minitennis, stort inngjerdet grøntområde og det alltid populære bordtennisbordet bidrar til at BTK er et populært sted for barna å være, både på fritiden og i forbindelse med trening.

Tennisskolen ved BTK er delt inn i to hovedgrupper

BTK deler barna inn i to avdelinger, TEAM og TOURNA. Dette er retninger som tilrettelegger for både konkurranserettet trening (TOURNA) og ikke-konkurrerende spillere (TEAM). Barn som spiller i TOURNA-grupper spiller minst fire ganger i uken. Deltakelse til både målrettet konkurransetrening og rekreasjon kan velges av foreldrene allerede fra 6 års alder.

Trenere forbeholder seg til enhver tid rett til å endre på sammensetning av gruppene i avdelingene. Underveis vil trenerne kanskje også foreslå endring i avdelingen barnet spiller i, basert på motivasjon og ferdigheter hos barnet.

Barn fra TEAM-grupper som viser stor entusiasme kan ha godt av å rykke opp til TOURNA-grupper, mens barn i TOURNA grupper kanskje vil komme til et punkt hvor de vil ha større glede av å delta i en TEAM-gruppe. Dette er dynamisk og hvis en trener mener at et barn vil ha godt av å bytte avdeling, vil foreldre bli kontaktet.

Hva som ligger til grunn for gruppeinndeling er alt fra tekniske ferdigheter, spillerens motivasjon under trening og behov der og da til gruppedynamikk og andre sosiale komponenter. Grupper inndeles verken basert på vennskap, antall spillere på banen eller gutter/jenter, selv om man i TEAM-grupper i større grad vil ha mulighet til å spille med venner. TOURNA-spillere tilbys off-court trening i form av fysisk, mental og teknisk trening, med eget opplegg utviklet av klubben og tilrettelagt for de spesifikke gruppene og deres behov. Alle TOURNA-spillere oppfordres til å delta på disse fra U12 og oppover.

TEAM-spiller

Barn og ungdom som spiller i TEAM-grupper deltar på trening fra 1-3 ganger i uken. De lærer tennis under engasjerende og fornøyelige forhold. Fokus er på idrettsglede og motivasjon. Gruppene kan være noe løsere sammensatt og det er større sjanse for å for eksempel få spille med venner enn det er for TOURNA-gruppene. Målet med treningen er å utvikle solide rekreasjonsspillere og ikke nødvendigvis konkurransespillere. Opprykk til TOURNA-grupper er til enhver tid mulig for eksisterende spillere.

TEAM-grupper deles inn i fargekoder basert på ferdighetsnivå, alder, motivasjon, karakter mm. Gruppene settes sammen av klubbens trenere og man forbeholder seg til enhver tid retten til å endre gruppesammensetning.

 • Spiller for å bli en sterk rekreasjonsspiller.
 • Deltar på gruppetimer 1-3 ganger i uken.
 • Konkurrerer ikke jevnlig (men kan så klart delta i konkurranser om det er ønskelig og man har ferdigheter til det).
 • Mer sosialt fokus, større sjanse for å spille med venner i gruppene.
 • Deltar i sosiale aktiviteter i klubben som for eksempel pizzaturnering, klubbmesterskap jr. osv.
 • Spiller for å ha det gøy, for å mestre og være aktiv.
 • Spiller gjerne også i fritiden med venner & familie.

TOURNA-spiller

Barn og ungdom som spiller i TOURNA-grupper spiller fra 4-6 ganger i uken. Treningen er målrettet og det overordnede formålet er å utvikle sterke konkurransespillere av høy standard. For at dette skal skje kreves det både egeninnsats og arbeidsvilje av spilleren, samt at alle oppfordres til å foreta off-court trening i form av løpe/balanse/koordinasjonstrening samt teoretisk- og mental trening. For ytterligere informasjon om dette, kontakt hovedtrener.

For å utvikle konkurransespillere av høy kvalitet er det fordelaktig og ønskelig at foreldre stiller som støtteapparat for barna i den grad dette er mulig. BTK ønsker at foreldre jobber aktivt for å oppretteholde og vedlikeholde et positivt forhold til både trener(e) og klubben forøvrig. Dette vil bidra til motivasjon og trygghet hos spilleren.

Alle grupper, både TEAM og TOURNA er tildelt en fargekode. Opprykk i TOURNA-grupper er på rekrutteringsgrunnlag og klubben forbeholder seg retten til å gjøre endringer i grupper når nødvendig, for å kvalitetssikre og tilrettelegge for best mulig utvikling av hver individuelle spiller. Her er det ikke bare tekniske ferdigheter, men også motivasjon og egeninnsats som spiller inn, samt samarbeidsvilje hos både spiller og foresatte.

Klubbens dyktigste utøvere spiller i sort gruppe (Black-group) og BTK er stolte av å ha noen av landets aller beste juniorer i klubben. Spillere fra underliggende grupper kan til enhver tid forsøke å spille seg opp i gruppe-rangering. Er dette ønskelig må man først si ifra til hovedtrener.

TOURNA-spillere som utmerker seg kan be om tilrettelagt treningspakke med gruppe- og privattimer. Ta kontakt med administrasjonen for ytterligere informasjon om dette tilbudet.

Ferske spillere kan begynne rett på TOURNA-grupper selv om de er nybegynnere. Dette innebærer da at de begynner å spille +4 ganger/uke med en gang.

 • Spiller for å bli en sterk konkurransespiller.
 • Deltar på gruppetimer 4-6 ganger i uken.
 • Har ofte også privattimer.
 • Får skriftlig trenerrapport hver termin.
 • Deltar på mental/fysisk/teknisk trening fra U12.
 • Konkurrerer jevnlig og har valgt tennis som ”sin” sport.
 • Er motivert og viser stor grad av innsats under trening.
 • Har foreldre som forstår hva det innebærer å støtte opp om utviklingen av en konkurransespiller og som samarbeider med klubben for å oppnå dette.
 • Deltar på sosiale og inkluderende aktiviteter i klubben sammen med TEAM-gruppene.
 • Spiller så ofte og mye han/hun kan.

BAKS

Tennis i Aktivitetsskole-tiden 1.-3. klasse.

FunFactory

1-2 ettermiddager i uken for aldersgruppen 2-5 år.

FunFactory er et konsept utviklet av Bygdø Tennisklubb med hensikt å fange barns idrettsglede tidlig. Med den nyeste og mest oppdaterte kunnskapen innen læringsteori har vi utviklet en måte å trene barna på som appellerer til deres sanser, åpne sinn og spontanitet. Med forsiktig veiledning, minimal korrigering og positiv forsterkning jobber vi mot målet om at barna skal utvikle en lidenskap og et videre ønske om å ikke bare fortsette med idrett, men at de skal evne å holde fokus, motivere seg selv og oppnå små delmål gjennom treningen som ytterligere forsterker interessen.

Vi involverer foreldre i ettermiddagstreningene på dette tidlige punktet av barnas trening, da dette ofte er deres første introduksjon til organisert idrett. Vi mener at foreldres engasjement på dette tidlige stadiet vil øke barnets motivasjon til videre deltakelse i tennis og idrett forøvrig. Vi ber derfor om at ledsagere aktivt deltar i FunFactory-timen.

Ved bruk av nytt og moderne utstyr innen barneidrett utfordrer vi barna til å ta i bruk både grov- og finmotorikk. Vi øver på balanse, hånd-øye- koordinasjon og konsentrasjon i små økter med intervaller av full fysisk utfoldelse og innlæring av utholdenhet.

For at en barnehage skal delta på FunFactory Barnehagetennis kreves et minimum antall barn påmeldt.

Viktig informasjon

Frister

Barn som allerede spiller i Tennisskolen overføres ikke automatisk til neste sesong og må meldes på via linken her, i forkant av sesongen og senest 1. august. Det er en stor hjelp hvis man melder i fra før sommerferien hvis man vet at barnet ikke skal fortsette etter sommeren.

Endringer i antall timer man ønsker å spille må meldes ifra innen 30.juni.

Ny treningsplan for 18/19 utarbeides etter at BTK får tilsendt timeplan fra Bygdø Skole og Ruseløkka Skole før skolestart. Går barnet ditt på en annen skole enn disse ber vi om at du sender oss detaljer for dager/tider din sønn/datter kan spille.

Kursoppstart

Informasjon sendes ut så snart den er klar og i forkant av hvert skoleår. Datoer vil også ligge på hjemmesiden. Året deles i terminer og vi følger skoleåret. Termin I: August - Jul, Termin II: Jul - Påske og Termin III: Påske – Sommerferie.

Trening

Vi benytter Det Internasjonale Tennisforbundet sitt kvalitetssikrede utviklingskonsept "Play and stay" og tar i bruk røde, oransje, grønne og gule baller.

Vi spiller utendørs når været er fint og trekker inn i Bygdøhus hvis det blir kaldere. Regner det så får barna timer i fysisk trening, teknikk/strategi, konsentrasjonsøvelser, meditasjon osv. Tennisinstruksjonen er ikke kansellert selv om det regner og vi spiller i duskregn eller gjennom småskurer.

Pass på at barna har på seg komfortable klær (gjerne lag – også vanntett om det er ustabile værforhold) og har med seg egnede sko til sesongens underlag. Se regler og retningslinjer for banebruk. Pakk også gjerne med litt ekstra frukt i matpakken den dagen de skal spille, som de kan spise i forkant/etterkant av trening. Banan er en stor tennisfavoritt! Vi har utarbeidet retningslinjer for trenerne for orden og oppførsel for barna, og oppfordrer alle foreldre til å sette seg inn i disse og kommunisere dem til barna sine.

Påmeldinger

På hjemmesiden finner man påmeldinger hvor man finner linker til alle påmeldinger for våre spillere. Informasjon om events og turneringsinformasjon vil også jevnlig bli oppdatert på Oppslagstavlen i hovedmenyen. Det er opp til foreldre og spillere å holde seg oppdatert og lese invitasjoner nøye, vedrørende frister, tid og sted osv.

Årskalender & Terminlister

Hjemmesiden har en oversiktlig Oppslagstavle som oppdateres jevnlig og hvor det også er opp til medlemmer å holde seg oppdatert om endringer. Man finner også mye nyttig informasjon på tennisforbundets hjemmeside.

Informasjonsmøte

Ved oppstart av Termin I inviterer vi til informasjonsmøte for foreldrene.

Foreldresamtaler

Foreldre som ønsker samtaler ved slutten av termin kontakter daglig leder for å organisere dette. Samtaler kan gjøres per individuelle spiller eller for gruppen i sin helhet.

Påmelding og betaling

En kurssesong tilsvarer et skoleår, vi deler inn sesongen i 3 terminer, man betaler forskuddsvis før hver termin starter. Ønsker man å slutte etter Termin I (til jul) så må dette gjøres skriftlig og senest 30. november. Man vil da få refundert beløp for Termin II hvis det er betalt.
Melder man seg ikke av kurset innen datoen er påmeldingen bindende.

Se prislisten

Avmelding og endring av timer i sesong.

Om man ikke ønsker å fortsette trening skal daglig leder informeres om dette skriftlig per e-post senest én måned før endt termin. Barn som ikke meldes av innen én måned i forkant må betale et senavmeldingsgebyr på kr. 1500,-.
Hvis man ønsker å redusere antall timer midt i terminen må dette meldes ifra skriftlig til daglig leder minst en måned i forkant på e-post admin@bygdotk.no. Dersom man ikke har meldt ifra skriftlig må man betale for det opprinnelige antall timer som barnet er registrert for. Været er ingen hindring, vi trener uansett.

Fravær

Det gis ikke refusjon dersom man ikke møter til gruppetrening.

Termin rapportering

TOURNA-grupper skal få tilsendt rapporteringer ved endt termin, dvs tre ganger årlig.

Off-court tilbud

Klubben tilbyr off-court trening til alle grupper fra U12 og oppover. Dette omfatter fysisk trening, teknikk og mental trening. For mer informasjon kontakt klubbens hovedtrener.

For foresatte av barn under 18 år

Vennligst fyll inn og returner relevante fullmakt-skjemaer per brevpost, scannet til e-post eller levering på kontoret. Barn uten forelagt fullmakt vil ikke kunne delta på aktiviteter som krever dette. Fullmakten løper så lenge barnet er medlem i BTK. For alle nye medlemmer under 18 år kreves utfylte fullmakter.

NB! Dersom dere ikke ønsker å gi fullmakt til noen av disse punktene, eller ønsker å endre en allerede gitt fullmakt, så send oss en e-post med “ønsker ikke å gi fullmakt til (gjeldende)” i emnefeltet og barnets navn og fødselsår samt foresattes navn, adresse, e-post og telefonnummer i meldings-feltet til: admin@bygdotk.no.

Gå til lover, regler og retningslinjer

Vi har et utvalg av treningstilbud og erfarne personlige trenere. Vi har garantert noe som passer for deg!

For å kunne delta på kurs må man være medlem i Bygdø Tennisklubb, de som ikke er medlemmer må således melde seg inn.

Bli medlem