Barnehage og aktivitetsskole

Ved Bygdø Tennisklubb har vi et bredt tilbud til barn fra 4 år o oppover. Vi tilbyr tennis til barn i både BAKS og barnehagetiden, samt FunFactory for barnehagebarn fra 4 år om ettermiddagen og private og gruppetimer for skolebarn både i og utenom BAKS-tiden.

Bygdo tennisklubb barnehagetennis
BAKS

For skoler utenfor Bygdøy

1. klasse

Hentes og bringes tilbake ved trening som slutter før 16:00. Ved trening som slutter 16:00 eller senere, hentes barna selv på Bygdøhus av foreldrene.

2. klasse

Hentes og følges ikke. Vi oppfordrer til å organisere følgegrupper for foreldre som ikke vil at barna skal gå alene. Barn fra skoler utenfor Bygdøy oppretter egen kjøre-/henteavtale med daglig leder.

Barnehagetennis

Lokalt og i andre områder av Oslo

Barnehagetennis er et nytt og innovativt tilbud til barnehagebarn både lokalt og i andre områder av Oslo. Med ballongtennis, skumgummiballer, mininett og små baner påser vi at barnets første introduksjon til tennis er innholdsrik, variert og ikke minst morsom! Treningstilbudet gjelder for barnehagebarn på hverdager.

For mer informasjon om sesongens tilbud, ta kontakt på admin@bygdotk.no.

FunFactory

Er et tilbud til barnehagebarn om ettermiddagen og foregår hver torsdag klokken 16:00.

FunFactory er et konsept utviklet av Bygdø Tennisklubb med hensikt å fange barns idrettsglede tidlig. Med den nyeste og mest oppdaterte kunnskapen innen læringsteori har vi utviklet en måte å trene barna på som appellerer til deres sanser, åpne sinn og spontanitet. Med forsiktig veiledning, minimal korrigering og positiv forsterkning jobber vi mot målet om at barna skal utvikle en lidenskap og et videre ønske om å ikke bare fortsette med idrett, men at de skal evne å holde fokus, motivere seg selv og oppnå små delmål gjennom treningen som ytterligere forsterker interessen.

Vi involverer foreldre i ettermiddagstreningene på dette tidlige punktet av barnas trening, da dette ofte er deres første introduksjon til organisert idrett. Vi mener at foreldres engasjement på dette tidlige stadiet vil øke barnets motivasjon til videre deltakelse i tennis og idrett forøvrig. Vi ber derfor om at ledsagere aktivt deltar i FunFactory-timen.

Vi øver på balanse, hånd-øye- koordinasjon og konsentrasjon i små økter med intervaller av full fysisk utfoldelse og innlæring av utholdenhet.


Viktig informasjon

Treningen

Vi benytter Det Internasjonale Tennisforbundet sitt kvalitetssikrede utviklingskonsept "play and stay" og tar i bruk røde, oransje, grønne og gule baller.

Vi spiller utendørs når været er fint og trekker inn i Bygdøhus hvis det blir kaldere. Regner det så får barna timer i fysisk trening, teknikk/strategi, konsentrasjonsøvelser, meditasjon osv. Tennisinstruksjonen er ikke kansellert selv om det regner og vi spiller i duskregn eller gjennom småskurer.

Pass på at barna har på seg komfortable klær (gjerne lag – også vanntett om det er ustabile værforhold) og har med seg egnede sko til sesongens underlag. Se regler og retningslinjer for banebruk. Pakk også gjerne med litt ekstra frukt i matpakken den dagen de skal spille, som de kan spise i forkant/etterkant av trening. Banan er en stor tennisfavoritt! Vi har utarbeidet retningslinjer for trenerne for orden og oppførsel for barna, og oppfordrer alle foreldre til å sette seg inn i disse og kommunisere dem til barna sine.

Påmeldinger

På hjemmesiden finner man påmeldinger hvor vi vil poste events som turneringsinvitasjoner fra andre klubber, terminlister osv. Det er opp til foreldre og spillere å holde seg oppdatert og lese invitasjoner nøye, vedrørende frister, tid og sted osv.

Årskalender & Terminlister

Hjemmesiden har en oversiktlig aktuelt som oppdateres jevnlig og hvor det også er opp til medlemmer å holde seg oppdatert om endringer.

Informasjonsmøte

Ved oppstart av Termin I inviterer vi til informasjonsmøte for foreldrene.

Foreldresamtaler

Foreldre som ønsker samtaler ved slutten av termin kontakter daglig leder for å organisere dette. Samtaler kan gjøres per individuelle spiller eller for gruppen i sin helhet.

Påmelding og betaling

En kurssesong tilsvarer et skoleår og man blir fakturert for hver termin. Ønsker man å slutte etter Termin I (til jul) så må dette gjøres skriftlig og senest 30. november. Man vil da få refundert beløp for Termin II hvis det er betalt.
Melder man seg ikke av kurset innen datoen er påmeldingen bindene ut neste termin. Ved skader/sykdom hvor opphold er uunnværlig skaffer man legeerklæring og tar kontakt med administrasjonen.

Se prislisten

Avmelding og endring av timer i sesong

Til disse kursene kan man melde seg på i forkant av hver termin. Det er løpende påmelding til neste termin såfremt barnet ikke er avmeldt innen én måned før terminslutt. Avmelding gjøres skriftlig til daglig leder. Fakturering ila terminen og depositum trekkes ifra.

Fravær

Møter man ikke til trening så dekkes det ikke av klubben uansett årsak.

Skader

Klubben dekker kun deler av treningsavgiften ved lengre skadeopphold:

Skadeperiode minimum 4 uker - må levere sykemelding fra lege. Kunde dekker treningsavgift kr 5000,-. Skjer skaden i termin 1 gjelder avtalen frem til at termin 2 avsluttes (går fra en termin til neste termin avsluttes) Etter at avtalen er gått ut kan ikke klubben garantere at den skadete får plass på samme gruppe.

For foresatte av barn under 18 år

Vennligst fyll inn og returner følgende skjemaer per e-post, brevpost eller levering på kontoret/send med barn på trening for å levere til trener. Barn uten fullmakt vil ikke kunne delta på aktiviteter som krever dette. Fullmakten løper så lenge barnet er medlem i BTK. For alle nye medlemmer under 18 år kreves utfylte fullmakter.

NB! Dersom dere ikke ønsker å gi fullmakt til noen av disse punktene, eller ønsker å endre en allerede gitt fullmakt, så send oss en e-post med "ønsker ikke å gi fullmakt til (gjeldende)" i emnefeltet og barnets navn og fødselsår samt foresattes navn, adresse, e-post og telefonnummer i meldingsfeltet til: admin@bygdotk.no

Gå til lover, regler og retningslinjer

Vi har et utvalg av treningstilbud og erfarne personlige trenere. Vi har garantert noe som passer for deg!

For å kunne delta på kurs må man være medlem i Bygdø Tennisklubb, de som ikke er medlemmer må således melde seg inn.

Bli medlem