Rogy

ROGY står for Red Orange Green Yellow. Dette er et universelt system for bruk av tilrettelagte baller og banestørrelser i de forskjellige læringsfasene. Fargekodene på ballene representerer ballsprett. Nybegynnere starter med rød ball, som er den ballen som spretter minst, og beveger seg deretter gjennom de forskjellige ballene til oransje, grønn og til slutt gul ball.

Bygdo tennisklubb rogy

Konkurranse

I konkurransesammenheng er det spesifikke retningslinjer for de forskjellige aldersgruppene. I læringssammenheng er utvikling gjennom ballsystemet basert på progresjon, ikke alder. På denne måten kan man tilrettelegge læring i Tennisskolen basert på individuell fremdrift. Når det er sagt er det fremdeles pålagt at barn innen visse aldersgrupper spiller med spesifikke baller hvis de deltar i ROGY-konkurranser.

Turnering

ROGY-turneringer fordeles blant klubber i nærområdet og er en inkluderende og inspirerende måte å introdusere barna til tennis på, samt en flott måte for barna å lære poengtelling, mestring og ikke minst; ha det gøy på tennisbanen!

Turneringene deles opp etter alder og nivå.

Vi ser frem til en morsom og lærerik Tour-sesong!

Red Tour (6 til 10 år), Orange Tour (8 til 13 år), Green Tour (11 til 16 år) og Yellow Tour (13 til 19 år).

Ballsprett og banestørrelse

Ballene i de forskjellige stadiene spretter forskjellig. Rød ball spretter kun 25% av det en gul tennisball spretter, oransje ball spretter 50% og grønn ball spretter 75%. I tillegg spiller barna på modifiserte banestørrelser (se illustrasjon under).

Det Internasjonale Tennisforbundet

I 2012 innførte ITF (International Tennis Federation) ROG-systemet som obligatorisk i konkurransesammenheng for barn i Tennisskoler tilsluttet nasjonale tennisforbund. ROG, nå kalt ROGY med tillegget av gul ball, er en del av ITF sin “Play & Stay”-kampanje som har som hensikt å redusere frafall i tennisskolene på verdensbasis.

Norges Tennisforbund

I Norge er Norges Tennisforbund (NTF) ansvarlige for implementeringen av systemet, også kjent som Team Tennisskolens Pathway-system. Her kan du lese NTF sin informasjon om Pathway-systemet.

Vi har et utvalg av treningstilbud og erfarne personlige trenere. Vi har garantert noe som passer for deg!

For å kunne delta på kurs må man være medlem i Bygdø Tennisklubb, de som ikke er medlemmer må således melde seg inn.

Bli medlem