Protokoll årsmøte 2024

4. jul.

Protokoll årsmøte 2024

Årsmøte 20. mars

Årsmøte for Bygdø Tennisklubb ble avholdt i dagligstuen på Bygdøhus 20. mars. Alle saker ble enstemmig vedtatt. Protokollen er vedlagt.

Prosjekt underjordisk tennishall igangsettes

Årsmøte vedtok å gi styret fullmakt til igangsetting av prosjektet «underjordisk tennishall». Med full støtte til gjennomføring fra Stiftelsen Bygdøhus (SB) og Bygdø Vel (BV) vil tidligste byggestart kunne være i 2025, med ny underjordisk hall ferdig i 2026/27. Alle er enige om at en underjordisk tennishall med fire baner vil være en berikelse for ikke bare barn og unge, men alle tennisinteresserte på Bygdøy. Akkurat som da nye Bygdøhus med fotballbane ble realisert for over 20 år siden, vil dette gi et løft for hele Bygdøys befolkning. Klubbens medlemmer gir tydelig støtte til dette tiltaket som vil gi oss sterkt etterlengtet kapasitet innendørs. Underjordisk tennishall er miljømessig og økonomisk en langt mer bærekraftig løsning enn dagens boble med høye fyringsutgifter.

Klubben takker avgått styre og ønsker nytt styre velkommen;

STYRET
Styreleder Olav Sande
Nesteleder Therese Stavseth
Styremedlem Camilla Glømmen
Styremedlem Trond Lundesgaard
Styremedlem Anne Ulset
Varamedlem Anouska Andenæs
Varamedlem Lars Hellebust
Varamedlem Petter Skoglund