Nå blir det underjordisk hall!

Byggestart Q1/Q2 2020

4 hardcourtbaner under bakken, 6 baner over - nå trenger BTK støtte fra sine medlemmer!

Btk 1

Tiden er inne for å oppgradere fasilitetene til en standard som gjenspeiler tennisens utbredelse og popularitet på Bygdøy! Pågangen og interessen for tennis på Bygdøy har vært så stor de siste årene at det nå er inntaksstopp for nye medlemmer.

Med finansiering på plass er planen å søke om igangsettingstillatelse i løpet av vinteren og begynne bygging våren 2020. Målet er å kunne åpne hallen allerede før jul 2020, med ferdigstillelse av utendørsbaner og åpning av komplett nytt anlegg våren 2021.

Estimert kostnad for hele prosjektet er 60MNOK. Det gjenstår 9,75MNOK og BTK behøver nå DIN hjelp!

Gå til andelskartet! Ja, jeg vil bidra til hallprosjektet! Les hallprosjekt-brosjyren på nett
 • 4 grusbaner med store oppgraderingsbehov
 • 2 hardcourtbaner - i overtrykkshall (boble) om vinteren
 • Teknisk hus for oppbevaring av dieselaggregat (forurensende)
 • 15kvm kontor (i Bygdøhus)
 • 5kvm lagringsrom (i Bygdøhus)
 • 2 asfalterte (utdaterte) minitennisbaner
 • 1 ballvegg (med lite hensiktsmessig plassering)

En direkte konsekvens av dagens situasjon:

 • Overfylte treningsgrupper
 • Bortfall av trening ved dårlig vær
 • Dårligere kvalitet på treningstilbudet
 • Lite ledig banekapasitet
 • Dårlig tilbud og plass for administrasjon
  og proshop

Klubben opererer nå med:

 • Inntaksstopp for nye medlemmer
 • Lange ventelister på barne- og voksengrupper
 • Miljøforurensende drift av bobla med oljefyring
 • Ekstremt høye energikostnader som fører til
  økte treningsavgifter og kontingenter
 • Høye utgifter til leie av flerbrukshall / Bygdøhus
Btk 3
Løsningen ligger under bakken

Bort med boblehallen, forurensing og væravhengighet

Løsningen er optimal fordi hallen blir liggende fullstendig under bakken. Dette er både miljøvennlig (naturlig varme reduserer behovet for oppvarming), det er 100 % usjenerende for omgivelsene og med tilsvarende utnyttelse av tomten som idag får man 4 flunkende nye utendørs kunstgrusbaner.

 • 4 hardcourtbaner under bakken med trappeløp og heis
 • Mesanin i hallen med tilskuerplasser
 • Moderne LED-paneler gir optimalisert og energivennlig belysning
 • Oppsett for integrert SmartCourt videosystem for automatisk dømming og spilleranalyse
 • Det forventes å få godkjent oppføring av klubbhus med oppholdsrom, proshop, trimrom, toaletter, kontorer og med egen takterrasse for publikum og sosialisering
 • Totalt 6 utendørsbaner; 2 grusbaner, 4 nye kunstgrusbaner og mulighet for skøytebane om vinteren
 • Oppgradert minitennisbane og ballvegg
 • Det forventes også å få godkjent oppføring av padel-tennisbane
 • Et formidabelt tennistilbud til alle Bygdøys beboere som ytterligere øker attraktiviteten av å bo på Bygdøy
 • Bærekraftig konstruksjon og miljøbesparelse med reduserte strømutgifter
 • Helårs treningstilbud uavhengig av vær og vind
 • Flere aktiviteter og turneringer for barna
 • Gir økonomi til et helårsbemannet anlegg
 • Frigjør plass inne i Bygdøhus til andre idretter (BTK er Bygdøhus`største leietager)
 • Lettere å få tilgang til bane
 • Kan videreutvikle gode konkurransespillere og ikke sende dem til andre klubber pga plassmangel
 • Lite sjenerende for naboer, da innendørsanlegget ikke er synlig fra bakkeplan
 • Utvikle flere tilbud til barn og ungdom med spesielle behov
 • Universell utforming med tilrettelegging for rullestol

Ref prosjektering, hvordan har dere kommet frem til en god løsning?

BTK har leid inn bistand fra Multiconsult på geoteknikk, geologi og overvann; A Kurdahl Arkitekter på utforming; Engenius på ventilasjon, og Dipl.- Ing. Florian Kosche AS på statikk. Dette er selskaper med betydelig kompetanse i utarbeidelse av gode løsninger både over såvel som under bakken. Utover dette har vi fått gratis bistand fra Anders Ettre som bor på Bygdøy og er medeier i Randem og Hubert, med å designe en god ventilasjons- og miljøvennlig oppvarmingsløsning.

Hva med lys og opplevelse?

Led4sports er tenkt brukt til belysning av banene. Løsningen regnes som den beste i markedet. På grunn av at lyset deles over store flater unngår man bla å bli blendet. Systemet brukes bla av Stabekk tennisklubb.
leds4sports.com

En brukergruppe som representerer henholdsvis 60+, konkurransespillere, foreldre i tennisskolen, aktiv dame (voksen) og aktiv herre (voksen) er nedsatt og skal være med å påvirke både estetiske såvel som brukertekniske avgjørelser. Første møte blir innkalt i januar 20`.

Dette er under jorden. Er det isolert godt nok? Vil det oppleves rått?

Dette er en 100% diffusjons- og vanntett kjeller som blir isolert på normalt vis med 20 cm XPS-plater. På grunn av at kjelleren befinner seg under bakken vil vi ha en konstanttemperatur fra utsiden på rundt 8 grader. Dette sikrer behagelig temperatur og et svært lavt energiforbruk. Løsningen er svært miljøvennlig.
Rå kjellere tilhører fortiden. Dette er gjerne kjellere bygget i pustende teglstein, som er dårlig drenerte og mangler tilstrekkelig lufting. Inneklimaet i hallen vil bli helt fanatisk! Det er prosjektert et 20 000 kubikk ventilasjonsanlegg som vil sørge for behagelig oppvarming og god luftsirkulasjon.

De som kjenner dere vet at flere av dere har greie på bygging. Men vil prosjektet kjøres som total enterprise? Hvem av dere vil stå for den daglige oppfølgingen? Anbudsprosesser?

Vi har hyret inn Per Christian Haaland fra Sanland AS til å prosjektlede byggingen. Per Christian er tennisspiller selv, er utdannet på NTNU og har gjort flere store utbyggingsprosjekter. Han har allerede igangsatt en anbudsprosess. Hvordan entreprisemodellen ser ut er ikke sikkert. Men, vi vil i hvert fall jobbe for å få en totalentreprise på betong og grunnarbeider da disse fagområdene blir tett integrert.

Fra andre idrettsprosjekter vet man at det er streng kontroll med bruk av offentlige midler. Det er krav om reviderte regnskaper. Har dere engasjert anerkjent revisorfirma for byggeoppfølgen fra start? Hva med evt regnskapsfører?

Selvfølgelig. Vi har både statsautorisert revisor og regnskapsfører.

Hvordan kan du bidra?

Livstidsabonnement

For deg som har mulighet til å bidra med større beløp tilbyr vi 3 bidragspakker. Disse er fordelaktige i en symbolsk forstand og går ikke utover den øvrige medlemsmassen.

Livstidsabonnement Person
150.000,-

Livstidsabonnement Familie (2+3)
250.000,-

Livstidsabonnement Familie Pluss
500.000,-
Familie pluss inkluderer halv pris på baneleie i innesesongen og prioritert banebooking et par ganger i uken (ikke i primetime).

Virtuell andel i banekart - se kartet vokse!

En morsom og interaktiv måte å bidra er å kjøpe en virtuell andel av det nye anlegget. Her kan alle som ønsker bidra med forskjellige beløp, legge igjen kommentarer og bilder og se andres bilder og kommentarer.

Gå til andelskartet

Kontonummer

Overfør ditt valgfrie beløp til 1506 32 07494. Merk med “bidrag tennisanlegg”.

VIPPS

VIPPS ditt valgfrie beløp til 13826. Merk med “bidrag tennisanlegg”.

Sponsoravtaler

Ønsker din bedrift å inngå sponsoravtale?
Kontakt:

Leder Innsamlingskomitè
Øystein Von Krogh
oystein@von-krogh.no
977 27 272

Btk 2
Har du flere spørsmål?

Prosjektleder & Leder Byggkomitè
Lars Andreas Hellebust
lars.hellebust@gmail.com
924 41 330


Leder Innsamlingskomitè
Øystein Von Krogh
oystein@von-krogh.no
977 27 272


Innsamlingskomitè
Liv Anniken Berg
livanniken@hotmail.com
901 76 005


Innsamlingskomitè
Celine Dyvik
celine.dyvik@gmail.com
408 73 200


Styreleder BTK
Anouska G. Andenæs
styret@bygdotk.no
452 84 480