Tennisskolen: Praktisk informasjon

Follow us:

Tennisskolen

Praktisk informasjonFrister:

Barn som allerede spiller i Tennisskolen overføres ikke automatisk til neste sesong og må meldes på via link under "påmelding" i forkant av sesongen og senest 1. august. Det er en stor hjelp hvis man melder i fra før sommerferien om barn som man vet ikke ønsker å fortsette etter sommeren.

Endringer i antall timer man ønsker å spille må meldes ifra innen 30.juni.

Ny treningsplan for 18/19 utarbeides etter at BTK får tilsendt timeplan fra Bygdø Skole og Ruseløkka Skole før skolestart. Går barnet ditt på annen skolen enn disse ber vi om at du sender oss detaljer for dager/tider din sønn/datter kan spille.


KURSOPPSTART:

Informasjon sendes ut så snart det er klart og i forkant av hvert skoleår. Datoer vil også ligge på hjemmesiden. Året deles i terminer og vi følger skoleåret

Termin I: August - Jul

Termin II: Jul - Påske

Termin III: Påske – Sommerferie


TRENING:

Vi benytter det Internasjonal Tennisforbundet sitt kvalitetssikrede utviklingskonsept ”Play and Stay” (les mer om dette på hjemmesiden) og tar i bruk røde, oransje, grønne og gule baller.

Vi spiller utendørs når været er fint og trekker innover i Bygdøhus hvis det blir kaldere. Regner det så får barna timer i fysisk trening, teknikk/strategi, konsentrasjonsøvelser, meditasjon osv. og tennis instruksjon er ikke kansellert selv om det regner og vi spiller i dusk- regn eller gjennom små- skurer☺.

Pass på at barna har på seg komfortable klær (gjerne lag – også vanntett om det er ustabile værforhold) og har med seg egnede sko til sesongens underlag (se ”regler og retningslinjer for banebruk”). Pakk også gjerne med litt ekstra frukt i matpakken den dagen de skal spille som de kan spise i forkant/etterkant av trening. Banan er en stor tennisfavoritt! Vi har utarbeidet retningslinjer for trenerne for orden og oppførsel av barna og oppforderer alle foreldre til å sette seg inn i disse og kommunisere dem til barna sine.TENNISSKOLEN – GRUPPER:

Tennisskolen: Team grupper og Tourna grupper  (les mer under).

Andre kurs for barn:

TAKS: Ttennis i AktivitetsSkolen 1.-3.klasse

Fun Factory: 1-2 ettermiddager i uken for alder 2-5 år

Fun Factory Barnehage tennis - i barnehagetiden.


TEAM & TOURNA:

BTK deler barna inn i to avdelinger, TEAM og TOURNA. Dette er retninger som tilrettelegger for både konkurranserettet trening (TOURNA) og ikke-konkurrerende spillere (TEAM) hvor barn som spiller i TOURNA grupper spiller minst 4 ganger i uken. Deltakelse til både målrettet konkurransetrening og rekreasjon kan velges av foreldrene allerede fra 6 års alder.

Trenere forbeholder seg til enhver tid rett til å endre på sammensetning av gruppene i avdelingene. Underveis vil trenerne kanskje også foreslå endring i avdelingen barnet spiller i, basert på motivasjon og ferdigheter hos barnet. Barn

fra TEAM- grupper som viser stor entusiasme kan ha godt av å rykke opp til TOURNA grupper, mens barn i TOURNA grupper kanskje vil komme til et punkt hvor de vil ha større glede av å delta på en TEAM gruppe. Dette er dynamisk og om en trener mener at et barn vil ha godt av å bytte avdeling så vil foreldre bli kontaktet.

Hva som ligger til grunns for gruppeinndeling er alt ifra tekniske ferdigheter, spillerens motivasjon under trening og behov der og da til gruppedynamikk og andre sosiale komponenter. Grupper inndeles ikke verken basert på vennskap, antall spillere på banen eller gutter/jenter, selv om TEAM grupper i større grad vil ha mulighet til å spille med venner. TOURNA spillere tilbys off-court trening i form av fysisk, mental og teknisk trening med eget opplegg utviklet av klubben og tilrettelagt de spesifikke gruppene og deres behov. Alle TOURNA-spillere oppfordres å delta på disse fra U12 og oppover.


HVA KJENNETEGNER EN TEAM-SPILLER?

- Spiller for å bli en sterk rekreasjonspiller

- Deltar på gruppetimer 1-3 ganger i uken

- Konkurrerer ikke jevnlig (men kan så klart delta i

konkurranser om ønskelig og vil ha ferdigheter dertil).

- Mer sosialt fokus, større sjanse for å spille med venner

i gruppene.

- Deltar i sosiale aktiviteter i klubben som for eksempel

pizzaturnering, klubbmesterskap jr. osv

- Spiller for å ha det gøy, for å mestre og være aktiv.

- Spiller gjerne også i fritiden med venner & familie.HVA KJENNETEGNER EN TOURNA-SPILLER?

- Spiller for å bli en sterk konkurransespiller

- Deltar på gruppetimer 4-6 ganger i uken

- Har ofte også privattimer

- Får skriftlig trenerrapport hver termin

- Deltar på mental/fysisk/teknisk trening fra U12

- Konkurrerer jevnlig og har valgt tennis som ”sin”sport.

- Er motivert og viser stor grad av innsats under trening

- Har foreldre som forstår hva det innebærer å støtte

opp om utviklingen av en konkurransespiller og som

samarbeider med klubben for å oppnå dette.

- Deltar på sosiale og inkluderende aktiviteter i klubben

sammen med TEAM-gruppene.

- Spiller så ofte og mye han/hun kan.


Betaling av Tenniskurs:

En kurssesong tilsvarer ett skoleår og man blir fakturert for hver termin. Ønsker man å slutte etter Termin I (til jul) så må dette gjøres skriftlig og senest 30. November og man vil da få refundert beløp for Termin II hvis denne er betalt. Melder man seg ikke av kurset innen datoen så er påmeldingen bindene ut neste termin. Ved skader/sykdom hvor opphold er uunnværlig skaffer man legeerklæring og tar kontakt med administrasjonen.


Oppslagstavlen:

På hjemmesiden finner man oppslagstavle hvor vi vil poste dokumenter som turneringsinvitasjoner fra andre klubber, terminlister osv. Det er opptil foreldre og spillere å holde seg oppdatert, lese invitasjoner nøye vedr frister, tid og sted ol.


Årskalender & Terminlister:

Hjemmesiden har oversiktlig årskalender som oppdateres jevnlig og hvor det også er opptil medlemmer å holde seg oppdatert om endringer.


Foreldresamtaler:

Foreldre som ønsker samtaler ved slutten av termin kontakter daglig leder for a  organisere dette. Samtaler kan gjøres per individuelle spiller eller for gruppen i sin helhet.


Informasjonsmøte:

Ved oppstart av Termin I inviterer vi til informasjonsmøte for foreldrene.


Termin rapportering:

Tourna grupper får tilsendt rapporteringer ved endt termin, dvs 3 ganger årlig.


Off-court tilbud:

Klubben tilbyr off-court trening til alle grupper U12 og oppover i Fysisk trening, teknikk og mental trening. Se hjemmesiden for mer informasjon under ”Accelerated Tennis”.

Vi oppfordrer  foreldre til å lese seg opp om barneidrett i Norge: 

"Man (vet) at det i noen få særlig teknisk krevende idretter er avgjørende at man øver mye på den idretten for å senere kunne prestere på høyt nivå. Hvis man spesialiserer seg tidlig, er det viktig å variere treningen slik at barna får utviklet seg helhetlig. Dette for å unngå ensidig trening, belastningsskader og tidlig frafall. "

- Norges Idrettsforbund