Priser

Follow us:

Priser

2018 • 2019

NB! Avbestilling av privat-timer og fakturering: 


Alle private timer skal avbestilles minimum 24 t i forkant for å unngå fakturering. Kurs for grupper faktureres i sin helhet og refunderes ikke, med unntakt av ved sykdom og legeerklæring.