ITF Play & Stay / ROG

I 2012 innførte ITF ( International Tennis Federation) ROG-systemet som obligatorisk i konkurranse-sammenheng for barn i Tennisskoler tilsluttet nasjonale tennisforbund.

ROG er en del av ITF sin "play & Stay" kampanje som har for hensikt å redusere frafall i tennisskolene på verdensbasis.

Hva er ROGY?

 

ROGY står for Red Orange Green Yellow

Dette er et universelt system for bruk av tilrettelagte baller og banestørrelser i de forskjellige læringsfasene. Fargekodene på ballene representerer ballsprett.

 

Nybegynnere starter med lavest sprett og etterhvert jobber man seg gjennom fra Rød ball (nivå 1,2 og 3) til Oransje og Grønn før man tilslutt spiller med Gul ball.

I konkurranse-sammenheng er det spesifikke retningslinjer for de forskjellige aldersgruppene. I lærings-sammenheng er utvikling gjennom ball-systemet basert på progresjon, ikke alder. På denne måten kan man tilrettelegge læring i tennisskolen basert på individuell fremdrift. Det sagt så er det fremdeles pålagt at barn innen visse aldersgrupper spiller med spesifikke baller hvis de deltar i ROG-konkurranser.

NORGES TENNISFORBUND OG TENNISSKOLEN I NORGE

I Norge er Norges Tennisforbund (NTF) ansvarlige for implementeringen av systemet også kjent som Team Tennisskolens Pathway system. Følgende er NTF sin informasjon om Pathway systemet:

Klikk på bildet for å åpne i nedlastningsformat