Klubbhåndbok 18

Follow us:

klubbhåndbok 2018

Kjære besøkende og medlemmer,

Her kan man lese gjeldende klubbhåndbok på nett eller laste den ned.

Boken er et verktøy for medlemmer så vel som styret, ansatte og trenere og vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med bokens innhold. 


Ønsker man å bestille klubbhåndboken i papirutgave eller få den tilsendt på e-post så ta kontakt på admin@bygdotk.no


NB!Dersom dokumenter ikke er synlig under denne teksten, forsøk å refreshe siden et par ganger. Dette vil vanligvis løse problemet.