Om BTK

Om Bygdø Tennisklubb

Bygdø Tennisklubb står for det nest største idrettstilbudet på Bygdøy med litt over 400 aktive medlemmer og er tilsluttet Norges Tennisforbund.

 

Tennis har lang tradisjonstid på Bygdøy og klubben har gått igjennom mange endringer over tid. I 2016 har vi over 200 barn og ungdom i undervisning og et aldersspenn på medlemmer fra 2 til 100 år. BTK er således opptatt av å tilby et bredt aktivitetstilbud til alle våre medlemmer, det så være seg barnehagetennis, rekreasjonsspillere eller konkurransesatsning. Vi jobber ihverdig for at alle skal finne trivsel samt få sine tennis-behov dekket ved BTK.

 

TENNISHISTORIE PÅ BYGDØY

Bygdø Tennisklubb (BTK) ble stiftet i 1904 og på den tiden lå de opprinnelige banene ved Vikingskipmuseet. Anlegget ble etterhvert flyttet til Huk Aveny 45 da Bygdø Vel kjøpte tomten og stilte den til rådighet for Bygdø Idrettslag som ble stiftet i 1930. Her ble en av Oslos aller første idrettshaller oppført, nemlig Bygdøhus. Tennis ble således den første idrettsgrenen til Bygdø IL (les mer om Bygdø IL her. )

I 2004 stod nye Bygdøhus klart (les mer om nye bygdøhus her. )

ANLEGGET

BTK består av totalt 6 baner hvor av 4 er grus og 2 er plexipave (hardcourt). Om vinteren dekkes de to plexipavebanene av boble.

FAKTA:

I Oslo er tennis den 4. største idretten, og er prioritert av

«Plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2013-2016»

FAKTA:

Den største utfordringen for tennissporten i Norge er mangel på innendørs-kapasitet:

 

Det finnes ca. 140 klubber med 540 baner, hvorav kun 170 kan benyttes om vinteren.

 

FAKTA:

En undersøkelse viser at ca. 70 000 mennesker spiller tennis i Norge.

STYREFORM

 

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, som møtes 4-6 ganger i året.

Styret er delt opp i komiteer som har betegnede ansvars- og arbeidsområder samt behandler operative ideer og problemstillinger innen sitt område. Her kan medlemmer komme med innspill som vil bli løftet opp til styret for beslutning. Styret er åpent for at medlemmer innvolverer seg på både komitè og oppmann nivå, så for de som ønsker å bidra er det bare å ta kontakt!

 

STYREMEDLEMMER & ANSVARSOMRÅDER:

 

Daglig Leder:

Per Godtfredsen: post@bygdotk.no

Tlf: 485 06 065

 

Styremedlemmer:

Styreformann: Anouska Andenæs (IT & kommunikasjon, daglig drift)

styret@bygdotk.no

 

Økonomi, Nestleder: Sebastian Lystad

okonomi@bygdotk.no

 

Sport: Hans Øyvind Haukeli

hhaukeli@yahoo.com

 

Anleggsutvikling: Lars Hellebust

lars.hellebust@gmail.com

 

Sponsor: Marthe Klavenes

sponsor@bygdotk.no

 

 

 

Varamedlemmer til styret og deres ansvarsområder:

Turnering: Øystein Von Krogh

 

Miljø: Celin Sandland

 

 

 

Øvrige komiteer og ansvarsområder:

Valgkomitè:

Leder: Nicolai Horgen

Mias Askeland

Per Granlund

 

Kontrollkomitè:

Jon Olaisen

Jacob Iqbal

 

Divisjon og Lagtennis:

Herrelag: Sebastian Lystad

Damelag: Marthe Mia Klavenes

 

Komitè for hallprosjektet:

Helen Sterud (Norges Tennisforbund)

Lars Hellebust (anleggsutvikling)

Anouska Andenæs (formann)

 

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å delta i komitè, bistå på arrangement, eller på andre måter har innspill og/eller spørsmål!

 

Mvh

Styret Bygdø Tennisklubb