Om Bygdø tennisklubb

Follow us:

OM BTK

Les mer om BTKs drift, visjon og virksomhet i klubbhåndboken:

Tennis har lang tradisjonstid på Bygdøy. BTK er en av landets aller eldste klubber og daterer helt tilbake til 1904. Vi  står for det største idrettstilbudet på Bygdøy og har over 500 aktive medlemmer.  I 2018 har vi over 230 barn og ungdom i undervisning og våre medlemmer har et aldersspenn på 2-100 år.


BTK er opptatt av å tilby et bredt aktivitetstilbud til alle våre medlemmer, det så være seg barnehagetennis, rekreasjonsspillere eller konkurransesatsning. Vi jobber ihverdig for at alle skal finne trivsel samt få sine tennis-behov dekket ved BTK og ser alltid på nye måter å utvikle våre tilbud. 

BTK er  tilsluttet Norges Tennisforbund og Norges Idrettsforbund.


TENNISHISTORIE PÅ BYGDØY

Bygdø Tennisklubb (BTK) ble stiftet i 1904 og på den tiden lå de opprinnelige banene ved Vikingskipmuseet. Anlegget ble etterhvert flyttet til Huk Aveny 45 da Bygdø Vel kjøpte tomten og stilte den til rådighet for  Bygdø Idrettslag som ble stiftet i 1930. Her ble en av Oslos aller første idrettshaller oppført, nemlig Bygdøhus. Tennis ble således den første idrettsgrenen til Bygdø IL (les mer om Bygdø IL her. )

I 2004 stod nye Bygdøhus klart (les mer om nye bygdøhus her. )

ANLEGGET

BTK består av totalt 6 baner hvor av 4 er grus og 2 er plexipave (hardcourt). Om vinteren dekkes de to plexipavebanene av boble.


Daglig Leder:

Per Godtfredsen:  admin@bygdotk.no

Tlf: 485 06 065


STYRET

Styret er delt opp i komiteer som har betegnede ansvars- og arbeidsområder samt behandler operative ideer og problemstillinger innen sitt område. Her kan medlemmer komme med innspill som vil bli løftet opp til styret for beslutning. Styret er åpent for at medlemmer innvolverer seg på både komitè og oppmann nivå, så for de som ønsker å bidra er det bare å ta kontakt!


STYREMEDLEMMER & ANSVARSOMRÅDER:   


Formann: Anouska Godtfredsen Andenæs

styret@bygdotk.no


Styremedlem (Nestleder og økonomiansvarlig): Hans Øyvind Haukeli

hhaukeli@yahoo.com


Styremedlem (Hallprosjektansvarlig):Lars Andreas Hellebust

lars.hellebust@gmail.com


Styremedlem (sponsoransvarlig): Øystein Von Krogh

ovk@mondrian.no


Styremedlem (juridisk ansvarlig) Una Wærp

u.waerp@haavind.no

 

Varamedlemmer til styret og deres ansvarsområder: 

Yannic Yvon (sportslig ansvarlig)

yannic.yvon@nyu.edu


Trond Lundesgaard (anleggsansvarlig)

telundesgaard@gmail.com


Øvrige komiteer og ansvarsområder:

Valgkomitè:

Leder: Nicolai Horgen nicolai.horgen@icloud.com

Mias Askeland

Per Granlund


Kontrollkomitè:

Jon Olaisen

Gisle Grønlie


Divisjon og Lagtennis:

kontakt

Herrelag:Kaptein: Gisle Grønlie: gisle.gronlie@gmail.com

Damelag: Kaptein: Sofia Greve Strand: sofiagstrand@gmail.com

Veteranlag-damer:Kaptein: Camilla Glømmen: Camilla.P.Glommen@svw.no


Komitè for hallprosjektet:

Helen Sterud (Norges Tennisforbund)

Lars Hellebust (anleggsutvikling)

Anouska Andenæs (styreleder)Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å delta i komitè, bistå på arrangement, eller på andre måter har innspill og/eller spørsmål! 


Mvh

Styret Bygdø Tennisklubb

FAKTA:

I Oslo er tennis den 4. største idretten, og er prioritert av

«Plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2013-2016»