BTK`s verdisystem

Follow us:

Verdisystem

miljø

motivasjon

motstandskraft

BTK`s mål er å tilby et trygt og imøtekommende miljø hvor tennis blir promotert som en sunn og trivelig idrett fo spillere av alle aldersgrupper og nivåer.

Vi ønsker å fokusere på ivaretagelse av alle våre medlemmer ved å tilby tilrettelagt trening slik at alle spillere kan jobbe mot å nå sine individuelle tennismål. 


Vi verdsetter i oss selv som klubb, og i våre medlemmer:  Respekt,  integritet, lidenskap, samarbeid, målsetting og hardt arbeid.

Respekt - betegner en holdning av aktelse eller ærbødighet for en person eller en annen enhet. Ved BTK anser vi det som fundamentalt at man opptrer med respekt for klubben, respekt for trenere og ansatte, respekt for det fysiske og sosiale mijløet, respekt for anlegget,  respekt for motstanderen og respekt for seg selv.


Integritet -  betegner kvaliteter ved en person som har en usvekket moralsk evne, som opptrer rettskaffent (dvs ikke jukser) og heller ikke lar seg påvirke urettmessig i etiske spørsmål. Vi ønsker at medlemmer og spillere opptrer med verdighet og integritet både av og på banen og i sin representasjon av klubben. En BTK-spillers integritet skal være usvekket både om man vinner eller taper, om man spiller bra eller dårlig. Vi ønsker å stå frem med en hevet standard i Norge da gjelder "sportsmanship" både fra våre eldre og yngre spillere. En BTK spiller skal tenke "Noenganger vinner jeg, noenganger lærer jeg".


Lidenskap - er en betegnelse for sterk interesse og/eller begeistring. Ved BTK kan man vise positiv begeistring så sant det ikke går utover ens egen eller annens integritet. Dette gjelder både på anlegget og i representasjon av klubben.


Samarbeid -handler om å arbeide sammen for å løse en konkret oppgave, der for eksempel arbeidsoppgavene blir fordelt mellom deltakerne, og der hver person blir ”forpliktet og ansvarlig” for sin del av oppgaven for å oppnå et felles mål. Vi anser det som viktig at medlemmer og spillere, barn som voksne, tar sine forpliktelser og sitt ansvar seriøst, både da gjelder øvrige verdier, treningstimer, læringsprosesser samt praktiske aspekter som vedlikehold av baner og anlegg forøvrig.


Målsetting - Å sette mål ved det man gjør gir motivasjon. De biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer og oppretteholder treningsintensiteten øker dermed om man jobber for å oppnå et mål. Der det er barn som spiller så er det barna som må ha mål med treningen om man skal oppnå varig suksess. Studier viser for eksempel at det virker mer motiverende når elever blir rost for sin innsats enn når de blir rost for sine evner. Et eksempel i denne sammenheng vil være at et barn blir rost for å ha trent så hardt og fokusert, ikke nødvendigvis fordi barnet evnet å vinne en kamp. Sjansen for økt motivasjon hos barnet til å fortsette å trene vil derfor være å rose innsatsen uansett hva resultatet av kampen var.  I BTK jobber vi for spilleren primært og vil legge stor vekt fremover på å lære deres støtteapparat hvordan de best kan bygge opp og motivere spilleren på en positiv måte.


Hardt arbeid - "Hardt arbeid slår talent hvis talentet ikke klarer å jobbe hardt nok" sies det. Uansett hva målet med tennisen er så kreves det en innsatsvilje om man ønsker å se progresjon i spillet. Som klubb vil vi jobbe iherdig fremover med å tilrettelegge for de individuelle behov innen spesifikke kategorier av spillere. Og om talentet ikke ønsker å jobbe hardt så er det også så klart helt greit. Vi er her for alle spillere, uansett hva det er som bringer dem til klubbens baner ;)


BTK`S SUKSESSTRIANGEL


Følgende diagram beskriver de forskjellige områder BTK tilstreber å utvikle sine spillere: