Lover, regler & retningslinjer

Follow us:

lover, regler og retningslinjer

Hvis dokumentene ikke vises så last inn siden på nytt.   


Vi ber alle medlemmer om å holde seg oppdatert på klubbens lover, regler,  retningslinjer, fullmakter mm.

Dersom dokumentene ikke er synlige, last inn siden på nytt.

Vilkår for kursdeltakelse  og informasjon om fakturering finner man herGjelder for alle dokumenter på sidene: Klikk på symbol i høyre hjørne av dokumentene for å åpne større versjon.

BTK`s vedtekter.

  Regler og etikette for bruk av tennisbaner.

Personvern Bygdø Tennis

Retningslinjer for bruk av baneanlegg.

Kjøpsbetingelser.

For foresatte av barn under 18 år: Vennligst fyll inn og returner følgende skjemaer per e-post, brev-post eller levering på kontoret / send med barn på trening for å levere til trener.. Barn uten fullmakt vil ikke kunne delta på aktiviteter som krever dette. Fullmakten løper så lenge barnet er medlem i BTK.  Alle nye medlemmer under 18 år krever utfylte fullmakter.

NB! Dersom dere ikke ønsker å gi fullmakt til noen av disse punktene, eller ønsker å endre en allerede gitt fullmakt,   så  send oss en e-post med  "ønsker ikke å gi fullmakt til (gjeldende)" i emne feltet og barnets navn og fødselsår samt foresattes navn, adresse, epost og telefon nummer i meldingsfeltet til: admin@bygdotk.no

Fullmakt fra foresatte: Bilder, video, navn.

Fullmakt fra foresatte:Transport

Fullmakt fra foresatte: Trening