Lover, regler & retningslinjer

Vi ber alle medlemmer om å holde seg oppdatert på klubbens lover, regler, retningslinjer, fullmakter mm.

 

 

Gjelder for alle dokumenter på sidene: Klikk på symbol i høyre hjørne av dokumentene for å åpne større versjon.

BTK`s vedtekter.

Regler og etikette for bruk av tennisbaner.

Retningslinjer for bruk av baneanlegg.

Kjøpsbetingelser.

For foresatte av barn under 18 år: Vennligst fyll inn og returner følgende skjemaer per e-post, brev-post eller levering på kontoret / send med barn på trening for å levere til trener.. Barn uten fullmakt vil ikke kunne delta på aktiviteter som krever dette. Fullmakten løper så lenge barnet er medlem i BTK. Alle nye medlemmer under 18 år krever utfylte fullmakter.

NB! Dersom dere ikke ønsker å gi fullmakt til noen av disse punktene, eller ønsker å endre en allerede gitt fullmakt, så send oss en e-post med "ønsker ikke å gi fullmakt til (gjeldende)" i emne feltet og barnets navn og fødselsår samt foresattes navn, adresse, epost og telefon nummer i meldingsfeltet til: post@bygdotk.no

Fullmakt fra foresatte: Bilder, video, navn.

Fullmakt fra foresatte:Transport

Fullmakt fra foresatte: Trening

FULLMAKTER FRA FORESATTE