Lover, regler & retningslinjer

BTK lover, regler og retningslinjer

Vi ber alle medlemmer om å holde seg oppdatert på klubbens lover, regler, retningslinjer, fullmakter mm.

 

 

Gjelder for alle dokumenter på sidene: Klikk på symbol i høyre hjørne av dokumentene for å åpne større versjon.

Avbestilling av timer:

Alle timer skal avbestilles minimum 24 t i forkant for å unngå fakturering. Timer som er avbestilt senere enn 24 t før vil faktureres til full pris*. Dette gjelder for alle timer ved klubben, både i Tennisskolen, BAKS og barnehage såvel som private timer, voksengrupper, konkurransetrening mm. *med unntak av akutt sykdom hvor spiller presenterer sykemelding.

Timer kan kun avbestilles ved å sende e-post til post@bygdotennis.no eller ringe kontoret i kontortiden.

 

BTK`s vedtekter.

Regler og etikette for bruk av tennisbaner.

Retningslinjer for bruk av baneanlegg.

Kjøpsbetingelser.

FULLMAKTER FRA FORESATTE

For foresatte av barn under 18 år: Vennligst fyll inn og returner følgende skjemaer per e-post, brev-post eller levering på kontoret / send med barn på trening for å levere til trener.. Barn uten fullmakt vil ikke kunne delta på aktiviteter som krever dette. Fullmakten løper så lenge barnet er medlem i BTK. Alle nye medlemmer under 18 år krever utfylte fullmakter.

NB! Dersom dere ikke ønsker å gi fullmakt til noen av disse punktene, eller ønsker å endre en allerede gitt fullmakt, så send oss en e-post med "ønsker ikke å gi fullmakt til (gjeldende)" i emne feltet og barnets navn og fødselsår samt foresattes navn, adresse, epost og telefon nummer i meldingsfeltet til: post@bygdotennis.no

Fullmakt fra foresatte: Bilder, video, navn.

Fullmakt fra foresatte:Transport

Fullmakt fra foresatte: Trening