Priser

Priser

Gjelder for alle dokumenter på sidene: Klikk på symbol i høyre hjørne av dokumentene for å åpne større versjon. Hvis prislisten ikke kommer opp med engang forsøk å gjøre en *refresh* av siden.

NB! Avbestilling av privat-timer og fakturering:

 

Alle private timer skal avbestilles minimum 24 t i forkant for å unngå fakturering. Kurs for grupper faktureres i sin helhet og refunderes ikke, med unntakt av ved sykdom og legeerklæring.

 

 

 

Priser- strenging og utstyr: