Praktisk informasjon

Follow us:

Praktisk informasjon

Informasjon og vilkår for kursdeltakelse

INFORMASJON & VILKÅR FOR KURSDELTAKERE VED BYGDØ TENNISKLUBB


NB! Prisen på 2000,- er depositum og trekkes fra ved fakturering. Full prisliste finner du her


Kun registrerte medlemmer kan melde seg på kurs hos BTK.

Alle er hjertlig velkomne til å melde seg inn i klubben og for informasjon om hvordan bli medlem i klubben se *medlemskap* i menyen.


SESONGER & TERMINER:


Tennisskolen følger skoleåret og en sesong tilsvarer ett skoleår.


For skoleåret 17/18 varer sesongen fra 21.08.17 – 21.06.18.


Sesongen er delt opp i 3 terminer:


Termin 1: Skolestart – Jul


Termin II: Nyttår – Påske


Termin III: Påske – Sommerferie.


1. GRUPPER I TENNISSKOLEN (TEAM & TOURNA)

(Ikke BAKS/Barnehage/FunFactory eller Voksengrupper)


Tennisskolen ved BTK er delt inn i 2 hovedgrupper; TEAM og TOURNA.


TEAM

Barn og ungdom som spiller i TEAM-grupper deltar på trening mellom 1-3 ganger i uken. De lærer tennis-idretten under  engasjerende og fornøyelige forhold. Fokus er på idrettsglede og motivasjon. Gruppene kan være noe løsere sammensatt og det er større sjanse for å for eksempel få spille med venner enn det er for TOURNA-gruppene. Målet med treningen er  å utvikle solide rekreasjonsspillere og ikke nødvendigvis konkurransespillere. Opprykk til TOURNA-grupper er til enhver tid mulig for eksisterende spillere.

Team grupper deles inn i fargekoder basis ferdighetsnivå, alder, motivasjon, karakter mm. Gruppene settes sammen av klubbens trenerteam og man forbeholder seg til enhver tid retten til å endre gruppesammensetning.


TOURNA

Barn og ungdom som spiller i TOURNA-grupper spiller mellom 4-6 ganger i uken. Treningen er målrettet og det overordnede formålet er å utvikle sterke konkurranse-spillere av høy standard. For at dette skal skje kreves det både egeninnsats og arbeidsvilje av spilleren samt at alle oppfordres til å foreta off-court trening i form av løpe/balanse/koordinasjonstrening samt teoretisk- og mentaltrening. For ytterligere informasjon om dette, kontakt hovedtrener.


For å utvikle konkurransespillere av høy kvalitet er det fordelaktig og ønskelig at foreldre stiller som støtte-apparat for barna i den grad dette er mulig. BTK ønsker at foreldre jobber aktivt for å oppretteholde og vedlikeholde et positivt forhold til både trener(e) og klubben forøvrig. Dette vil bidra til motivasjon og trygghet hos spilleren.


Alle grupper, både TEAM og TOURNA er tildelt en fargekode. Opprykk i TOURNA-grupper er på rekrutteringsgrunnlag og klubben forbeholder seg retten til å gjøre endringer i grupper når nødvendig, for å både kvalitetssikre og tilrettelegge for best mulig utvikling av hver individuelle spiller. Her er det ikke bare tekniske ferdigheter, men også motivasjon og egeninnsats som spiller inn, samt samarbeidsvilje hos både spiller og foresatte.


Klubbens dyktigste utøvere spiller i sort gruppe (Black-group) og BTK er stolte av å ha noen av landets aller beste juniorer i klubben. Spillere fra underliggende grupper kan til enhver tid forsøke å spille seg opp i gruppe-rangering. Er dette ønskelig så må de først si ifra til hovedtrener.


TOURNA-spillere som utmerker seg kan be om tilrettelagt trenings-pakke med gruppe- og privattimer. Ta kontakt med administrasjonen for ytterligere informasjon om dette tilbudet.

Ferske spillere kan begynne rett på TOURNA-grupper selvom de er nybegynnere. Dette innebærer da at de begynner å spille +4 ganger/uke med en gang.PÅMELDING & BETALING:


Påmelding gjelder for 1 sesong, dvs ett skoleår. Påmelding skal skje online via link på hjemmesiden. Ved påmelding betaler man et depositum på 2000,- som trekkes fra ved fakturering. Videre fakturering er termin-basert, dvs man faktureres for henholdsvis termin I,II & III ila terminen.AVMELDING OG ENDRING AV TIMER I SESONGEN:


Om man ikke ønsker å fortsette trening skal daglig leder informeres om dette skriftlig per e-post senest 1 mnd før endt termin. Barn som ikke meldes av innen 1 mnd i forkant må betale et senavmeldingsgebyr på 1500NOK.

Hvis man ønsker å redusere antall timer midt i terminen må dette meldes i fra skriftlig til daglig leder på e-post admin@bygdotk.no.

Dersom man ikke har meldt i fra skriftlig må man betale for det opprinnelige antall timer som barnet er registrert for.

Været er ingen hindring, vi trener uansett.


2. BAKS/BARNEHAGE/FUNFACTORY:


Fokus på introduksjon og motivasjon på banen, samt koordinasjon og balanseferdigheter. Vi trener med og uten racket; både fotarbeide, hånd-øye-koordinasjon og konsept forståelse. For disse gruppene skal tennis først og fremst være gøy - og føre til et ønske om å spille videre.


Til disse kursene kan man melde seg på i forkant av hver termin. Løpende påmelding til neste termin såfremt barnet ikke er avmeldt innen 1 mnd før terminslutt. Avmelding gjøres skriftlig til daglig leder. Fakturering ila terminen og depositum trekkes i fra.


FRAVÆR - ALLE BARNEGRUPPER:

Kun fravær med gyldig legeattest som fremlegges daglig leder trekkes i fra faktura. Det er ønskelig at man informerer trener i forkant hvis man vet at barnet ikke skal møte på trening;denne timen vil bli fakturert, men det vil bistå trener i planlegging av treningsøkten.


3. VOKSENGRUPPER

Bindende påmelding i forkant av hver sesong gjøres på nettet. Depositum på 2000,- trekkes fra faktura. Løpende påmelding til neste termin såfremt spiller ikke er avmeldt innen 1 mnd før terminslutt. Avmelding gjøres skriftlig til daglig leder. Avsluttet spill midt i terminen faktureres i sin helhet. Kansellering av timer kun hvis klubben anser spilleforhold som uegnede. Ved uvisse værforhold er det spillers ansvar å kontakte klubben/trener hvis de lurer på om det blir trening eller ikke. Mulighet for alternativ trening i form av styrke/intervall/løping for de som ønsker dette(merkes av ved påmelding). Fakturering skjer ved endt termin. Tapte timer pga regn tilbys løpende.


4. SENIORGRUPPER (60+)

Fredager tilbyr vi i samarbeide med Bygdøy seniorsenter og Oslo Idrettskrets tilrettelagt trening for 60+ spillere. Dette organiseres av Per Granlund og påmelding skjer ved å sende e-post i begynnelsen av sesongen til admin@bygdotk.noGJELDER ALLE SOM TAR KURS VED BTK:

AVMELDING OG ENDRING AV TIMER I SESONGEN:


Om man ikke ønsker å fortsette trening eller om man ønsker å endre antall timer før sesongen er avsluttet skal daglig leder informeres om dette skriftlig per e-post senest 1 mnd før endt termin. Skjer ikke dette tilkommer et senavmeldingsgebyr på 1500NOK.