Nyheter

Follow us:

Nyheter

Turneringer  •  Sosiale arrangementer  •  Invitasjoner  •         

     Camper • Påmeldinger •  Nyheter osv.

NB! Avbestilling av private  timer:


Alle private timer skal avbestilles minimum 24 t i forkant for å unngå fakturering. Kurs for grupper faktureres i sin helhet og refunderes ikke, med unntakt av ved sykdom og legeerklæring.


Timer  avbestilles ved å sende e-post til admin@bygdotk.no

eller ringe/besøke  kontoret i kontortiden.