ROGY - generell informasjon

Follow us:

RED - ORANGE - GREEN - YELLOW

ROGY - generell informasjon


LEARN • PARTICIPATE • ENJOY • COMPETE
HVA ER ROGY?

ROGY står for Red Orange Green Yellow

Dette er et universelt system for bruk av tilrettelagte baller og banestørrelser i de forskjellige læringsfasene. Fargekodene på ballene representerer ballsprett og nybegynnere starter med rød ball, som er den  ballen som spretter minst, og beveger seg deretter gjennom de forskjellige ballene til oransje - grønn og til slutt gul ball .

I konkurranse-sammenheng er det spesifikke retningslinjer for de forskjellige aldersgruppene. I lærings-sammenheng er utvikling gjennom ball-systemet basert på progresjon, ikke alder. På denne måten kan man tilrettelegge læring i tennisskolen basert på individuell fremdrift. Det sagt så er det fremdeles pålagt at barn innen visse aldersgrupper spiller med spesifikke baller hvis de deltar i ROGY-konkurranser.

INTERNASJONAL TENNIS FORBUND


I 2012 innførte ITF ( International Tennis Federation)  ROG-systemet som obligatorisk i konkurranse-sammenheng for barn i Tennisskoler tilsluttet nasjonale tennisforbund.


ROG, nå  kalt ROGY med tillegget av gul ball, er en del av ITF sin "play & Stay" kampanje som har for hensikt å redusere  frafall i tennisskolene på verdensbasis.


Les mer

BALLSPRETT OG BANESTØRRELSE


Ballene i de forskjellige stadiene spretter forskjellig. Rød ball spretter kun 25% av det en gult tennisball spretter, oransje ball spretter 50% og grønn ball spretter 75%. I tillegg spiller barna på modifiserte banestørrelser (se illustrasjon under).NORGES TENNISFORBUND


I Norge er Norges Tennisforbund (NTF) ansvarlige for implementeringen av systemet også kjent som Team Tennisskolens Pathway system. Følgende er NTF sin informasjon om Pathway systemet


Les mer